ویدیویی‌ که در شبکه‌های اجتماعی افغانستان منتشر شده، نشان می‌دهد که نیروهای طالبان فردی را در کنار جاده‌ پنجشیر تیرباران می‌کنند.

ویدیویی‌ که در شبکه‌های اجتماعی افغانستان منتشر شده، نشان می‌دهد که نیروهای طالبان فردی را در کنار جاده‌ پنجشیر تیرباران می‌کنند.