سهم قابل توجهی از بازار مانیتور اداری کشور در اختیار مانیتورهای اداری جی پلاس است که در رقابت با نمونه های خارجی توانسته است جایگاه قابل قبولی برای خود کسب کند. کارخانه گلدایران که در دی ماه سال ۱۳۸۴ تاسیس شده در سال ۱۳۹۷ برند جی پلاس را راه اندازی کرد…

سهم قابل توجهی از بازار مانیتور اداری کشور در اختیار مانیتورهای اداری جی پلاس است که در رقابت با نمونه های خارجی توانسته است جایگاه قابل قبولی برای خود کسب کند. کارخانه گلدایران که در دی ماه سال ۱۳۸۴ تاسیس شده در سال ۱۳۹۷ برند جی پلاس را راه اندازی کرد و در حال حاضر […]

The post کسب سهم قابل توجه در بازار مانیتور اداری طی ۴ سال توسط جی پلاس appeared first on دیجیاتو.