کسب رتبه سوم استان توسط مدرسه ی شاهد درخشان شهریار
کسب رتبه سوم استان توسط مدرسه ی شاهد درخشان شهریار

شهریاریها : به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان شهریار، مدرسه شاهد درخشان این شهرستان در زمینه های مختلف تربیتی وآموزشی موفق به کسب رتبه سوّ م در بین مدارس شاهد مناطق بیست گانه شهرستان های استان تهران شد . به نقل از کارشناسی امور شاهدو ایثار گران ومدیراین واحدآموزشی این توفیق پس از ارزیابی کلیه […]

13910611000041_PhotoAشهریاریها : به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان شهریار، مدرسه شاهد درخشان این شهرستان در زمینه های مختلف تربیتی وآموزشی موفق به کسب رتبه سوّ م در بین مدارس شاهد مناطق بیست گانه شهرستان های استان تهران شد .

به نقل از کارشناسی امور شاهدو ایثار گران ومدیراین واحدآموزشی این توفیق پس از ارزیابی کلیه فعالیت های پرورشی وآموزشی مدارس شاهد در اداره کل نصیب این مدرسه شده است . از جمله فعالیت های مهم آموزشی وپرورشی این آموزشگاه می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

هوشمند سازی کلیه کلاس های آموزشی در جهت تسهیل امر یاد گیری ، برنامه ریزی وطراحی برنامه های آموزشی وپرورشی خاص دانش آموزان بر اساس نقاط قوت وضعف آن ها ،کسب 2رتبه اول استانی در المپیاد علمی دروس علوم تجربی وحرفه وفن حضور فعال در تمامی مسابقات علمی ،فرهنگی ،قرآنی و ورزشی در سطح منطقه واستان که منجربه کسب رتبه های برتر در سطح منطقه واستان شده است .

وجود دانش آموزان خاص در این مدرسه از جمله حافظان قرآن مجید .