دروازه‌بان قرمزهای اهوازی موفق شد گوی سبقت را از رقبای خود ربوده و فعلا در صدر جدول گلرهای برتر لیگ بیست و دوم قرار بگیرد.

دروازه‌بان قرمزهای اهوازی موفق شد گوی سبقت را از رقبای خود ربوده و فعلا در صدر جدول گلرهای برتر لیگ بیست و دوم قرار بگیرد.