کپسول کرو دراگون امروز بعدازظهر پس از ۱۹ ساعت سفر در فضا، باموفقیت به ایستگاه فضایی بین‌المللی متصل شد و دستاورد بزرگ دیگری را برای اسپیس‌ایکس و ناسا رقم زد.

کرو دراگون اسپیس ایکس باموفقیت فضانوردان ناسا را به ایستگاه فضایی بین‌المللی رساند

کپسول کرو دراگون امروز بعدازظهر پس از ۱۹ ساعت سفر در فضا، باموفقیت به ایستگاه فضایی بین‌المللی متصل شد و دستاورد بزرگ دیگری را برای اسپیس‌ایکس و ناسا رقم زد.