محسنی بند پی، استاندار تهران گفت: سرعت بخشیدن واکسیناسیون برای سنین 12 تا 18 سال استان تهران از مهمترین موضوع جلسه استانی مقابله با کرونای تهران بود….

محسنی بند پی، استاندار تهران گفت: سرعت بخشیدن واکسیناسیون برای سنین 12 تا 18 سال استان تهران از مهمترین موضوع جلسه استانی مقابله با کرونای تهران بود.