سیما سادات لاری گفت:از دیروز تا امروز ۱۳ تیر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۵۶۶بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند

سیما سادات لاری گفت:از دیروز تا امروز ۱۳ تیر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۵۶۶بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند