وزنه بردار ایرانی بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داد.

وزنه بردار ایرانی بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داد.