رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران؛ رکود، تورم و کمبود مواد اولیه را سه عامل مهم و موثر بر اقتصاد کشور برشمرد و گفت: هرکدام از این موارد به تنهایی اثرات مخربی بر اقتصاد می‌گذارد؛ چه برسد به اینکه در کشورمان همه آنها با هم اتفاق افتاده اس…

رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران؛ رکود، تورم و کمبود مواد اولیه را سه عامل مهم و موثر بر اقتصاد کشور برشمرد و گفت: هرکدام از این موارد به تنهایی اثرات مخربی بر اقتصاد می‌گذارد؛ چه برسد به اینکه در کشورمان همه آنها با هم اتفاق افتاده است.