«مرگ یک‌میلیون و ۱۹۶ هزارنفر»؛ این تازه‌ترین آمار تا عصر دیروز است که کرونای منحوس روی دست جهانیان گذاشته و اکثر کشور‌ها را به این نتیجه رسانده است که برای جلوگیری از بیشترشدن جان‌باختگان، چاره‌ای جز اعمال مجدد قرنطینه و محدودیت‌های سخت‌گیرانه وجود ندا…

«مرگ یک‌میلیون و ۱۹۶ هزارنفر»؛ این تازه‌ترین آمار تا عصر دیروز است که کرونای منحوس روی دست جهانیان گذاشته و اکثر کشور‌ها را به این نتیجه رسانده است که برای جلوگیری از بیشترشدن جان‌باختگان، چاره‌ای جز اعمال مجدد قرنطینه و محدودیت‌های سخت‌گیرانه وجود ندارد.