تاخیر در جواب آزمایش‌های کرونای اعضای باشگاه شهرخودرو باعث شده تا برگزاری تمرینات این تیم در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

تاخیر در جواب آزمایش‌های کرونای اعضای باشگاه شهرخودرو باعث شده تا برگزاری تمرینات این تیم در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.