این روزها وضعیت کرونایی کشور در شرایط مطلوب و آرامی قرار دارد؛به طوری که در مراکز درمانی تعداد کمی از بیماران مبتلا به کرونا حضور دارند و میزان مرگ و میر نیز به پایین ترین سطح طی دو سال گذشته رسیده است….

این روزها وضعیت کرونایی کشور در شرایط مطلوب و آرامی قرار دارد؛به طوری که در مراکز درمانی تعداد کمی از بیماران مبتلا به کرونا حضور دارند و میزان مرگ و میر نیز به پایین ترین سطح طی دو سال گذشته رسیده است.