رسانه‌های کره جنوبی می‌گویند کره شمالی در تدارک آزمایش موشک هسته‌ای در آینده نزدیک است.

رسانه‌های کره جنوبی می‌گویند کره شمالی در تدارک آزمایش موشک هسته‌ای در آینده نزدیک است.