ارتش کره جنوبی اعلام کرده است که کره شمالی یک موشک بالستیک ناشناس به سمت دریای ژاپن شلیک کرده است.

ارتش کره جنوبی اعلام کرده است که کره شمالی یک موشک بالستیک ناشناس به سمت دریای ژاپن شلیک کرده است.