سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: نگران تشدید تنش‌ها در قره‌باغ هستیم؛ ایروان و باکو به اسناد سه‌جانبه امضا شده قبلی بازگردند….

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: نگران تشدید تنش‌ها در قره‌باغ هستیم؛ ایروان و باکو به اسناد سه‌جانبه امضا شده قبلی بازگردند.