کرباسچی: یک وقتی آقای ظریف گفتند برجام این است که ما مسئله هسته‌ای را پیش ببریم و با سایر کشورها مسائل‌مان را حل کنیم، آن‌زمان خیلی شدید مورد انتقاد گرفتند ولی خُب الآن می‌گوییم مسائل منطقه‌ای را می‌خواهیم حل کنیم تا بعد زمینه فراهم شود تا بتوانیم با آ…

کرباسچی: یک وقتی آقای ظریف گفتند برجام این است که ما مسئله هسته‌ای را پیش ببریم و با سایر کشورها مسائل‌مان را حل کنیم، آن‌زمان خیلی شدید مورد انتقاد گرفتند ولی خُب الآن می‌گوییم مسائل منطقه‌ای را می‌خواهیم حل کنیم تا بعد زمینه فراهم شود تا بتوانیم با آمریکا با دست پرتری کارمان را پیش ببریم. می‌خواهم بگویم در این طرف ما به‌عنوان اصلاح طلب و منتقد نباید فکر کنیم اگر ما بیاییم همه چیز را می‌توانیم دگرگون کنیم، این‌گونه نیست.