اقتصادنیوز: چری اومودا C5 که محصول جدید شرکت چری است، هم‌اکنون در راه بازارهای صادراتی است و احتمال دارد به زودی در کشورمان عرضه شود.

اقتصادنیوز: چری اومودا C5 که محصول جدید شرکت چری است، هم‌اکنون در راه بازارهای صادراتی است و احتمال دارد به زودی در کشورمان عرضه شود.