کد پستی تمام مناطق شهرستان شهریار
کد پستی تمام مناطق شهرستان شهریار
لیست کد پستی تمام محله های شهرستان شهریار اندیشه

ردیف

نام شهر و یا شهرک

کدپستی

۱

اندیشه فاز یک

۳۱۶۸۸

۲

اندیشه فاز یک

۳۱۶۸۹

۳

اندیشه فاز دو

۳۱۶۸۶

۴

اندیشه فاز سه

۳۱۶۸۶

۵

اندیشه فاز سه

۳۱۶۸۷

۶

اندیشه فاز چهار

۳۱۶۸۱

۷

اندیشه فاز پنج

۳۱۶۸۱

۸

شهریار

۳۳۵۱۶

۹

شهریار

۳۳۵۱۷

۱۰

شهریار

۳۳۵۱۸

۱۱

شهریار

۳۳۵۱۹

۱۲

وحیدیه

۳۱۱۵۶

۱۳

وحیدیه

۳۱۱۵۷

۱۴

فردوسیه

۳۳۵۷۱

۱۵

خادم آباد

۳۱۱۴۷

۱۶

نصیرآباد

۳۱۱۴۶

۱۷

باباسلمان

۳۳۵۴۱

۱۸

صادقیه

۳۳۵۴۱

۱۹

امیریه ( بردآباد)

۳۳۵۱۱

۲۰

سعید آباد

۳۳۵۳۱

۲۱

شاهد شهر

۳۳۵۱۳

۲۲

صبا شهر

۳۳۵۶۱

۲۳

رزکان

۳۳۵۵۱

۲۴

دینارآباد

۳۳۵۵۱

۲۵

اسکمان

۳۳۵۵۱

۲۶

رضی آباد بالا و پائین

۳۳۵۵۱

۲۷

کرادمیر

۳۳۵۵۱

۲۸

بکه

۳۳۵۵۱

۲۹

رزنان بالا و پائین

۳۳۵۳۱

۳۰

دهشاد بالا و پائین

۳۳۵۵۱

برای دریافت کدپستی و گواهی شرکت پست اینجا را کلیک کنید.

‘); d.write(‘