کدک جدید H.266 VCC با ادعای حفظ کیفیت فایل‌های ویدئویی و کاهش حجم آن‌ها به نصف معرفی شد.

کدک ویدئویی H.266 VCC با ادعای نصف‌کردن حجم فایل‌های ویدئویی

کدک جدید H.266 VCC با ادعای حفظ کیفیت فایل‌های ویدئویی و کاهش حجم آن‌ها به نصف معرفی شد.