تهران – ایرنا – سخنگوی شورای نگهبان در توییتی نوشت: ۶۰ درصد آمریکایی‌ها به انتخابات در کشورشان بی اعتماد هستند.

تهران – ایرنا – سخنگوی شورای نگهبان در توییتی نوشت: ۶۰ درصد آمریکایی‌ها به انتخابات در کشورشان بی اعتماد هستند.