سخنگوی شورای نگهبان با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود نوشت: رهبری امروز منشور حل مشکلات کشور از طریق همکاری قوای سه‌گانه را ترسیم کردند.

سخنگوی شورای نگهبان با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود نوشت: رهبری امروز منشور حل مشکلات کشور از طریق همکاری قوای سه‌گانه را ترسیم کردند.