قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در برنامه «تهران ۲۰» گفت: بیشترین ردصلاحیت‌های در انتخابات مجلس یازدهم مربوط به سوءاستفاده‌های مالی و اقتصادی بوده است؛ این موارد از گزارش‌های مراجع رسمی و گزارش‌های تحقیقات محلی به دست آمده است….

قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در برنامه «تهران ۲۰» گفت: بیشترین ردصلاحیت‌های در انتخابات مجلس یازدهم مربوط به سوءاستفاده‌های مالی و اقتصادی بوده است؛ این موارد از گزارش‌های مراجع رسمی و گزارش‌های تحقیقات محلی به دست آمده است.