«خورشید» مجید مجیدی، «جنایت بی‌دقت» شهرام مکری، «شنای پروانه» محمد کارت یا «روز صفر» سعید ملکان فیلم‌هایی هستند که از مدت‌ها قبل درباره احتمال حضور آن‌ها به عنوان نماینده ایران در بخش اسکار بین‌المللی گمانه‌زنی می‌شد….

«خورشید» مجید مجیدی، «جنایت بی‌دقت» شهرام مکری، «شنای پروانه» محمد کارت یا «روز صفر» سعید ملکان فیلم‌هایی هستند که از مدت‌ها قبل درباره احتمال حضور آن‌ها به عنوان نماینده ایران در بخش اسکار بین‌المللی گمانه‌زنی می‌شد.