کدام فروشگاه‌ها تحت پوشش طرح کالابرگ الکترونیکی هستند؟
کدام فروشگاه‌ها تحت پوشش طرح کالابرگ الکترونیکی هستند؟
شهریاریها - فروشگاه‌های افق کوروش، جانبو، دیلی مارکت، فروشگاه هفت، گندم طلایی، رفاه در سراسر کشور تحت پوشش طرح کالابرگ الکترونیکی هستند.

به گزارش شهریاریها ، در مورد یارانه کالابرگ الکترونیکی چه چیز‌هایی باید بدانیم؟ این یارانه به چه کالا‌هایی تعلق می‌گیرد؟ کدام فروشگاه‌ها تحت پوشش طرح کالابرگ الکترونیکی هستند؟ اطلاعاتِ بیشتر در موردِ طرح یارانه کالابرگ الکترونیکی را چگونه به دست آوریم؟