رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از مراجعه روزانه حدود ۱۲۰ نفر با علائم حاد تنفسی به بیمارستان‌های استان خبر داد و گفت: این این افراد تست کرونا گرفته می‌شود….

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از مراجعه روزانه حدود ۱۲۰ نفر با علائم حاد تنفسی به بیمارستان‌های استان خبر داد و گفت: این این افراد تست کرونا گرفته می‌شود.