کدام شهرستانهای استان تهران آبی کرونایی هستند؟
کدام شهرستانهای استان تهران آبی کرونایی هستند؟
اخبار شهرستان شهریار - طبق آخرین و جدیدترین رنگ بندی کرونایی کشور دو شهرستان استان تهران فقط آبی کرونایی هستند.

به گزارش شهریاریها ،عصر 25 اسفند 1399  آخرین و جدیدترین رنگ بندی کرونایی کشور تا 15 فروردین 1400

اعلام شد که طبق آن استان تهران استانی زرد مشخص شد که به جز بهارستان و ملارد که آبی کرونایی

هستند بقیه استان و خود شهر تهران فعلا کاملا زرد کرونایی است.