مگس‌های مای به این معروف هستند که چرخه زندگیشان را در طول یک روز کامل می‌کنند؛ اما این فرضیه چندان درست نیست.
The post کدام حیوان کوتاه‌ترین طول عمر را دارد؟ appeared first on دیجیاتو.

مگس‌های مای به این معروف هستند که چرخه زندگیشان را در طول یک روز کامل می‌کنند؛ اما این فرضیه چندان درست نیست.

The post کدام حیوان کوتاه‌ترین طول عمر را دارد؟ appeared first on دیجیاتو.