فیدیبو به زودی نسخه صوتی شاهکار ادبیات فارسی «کلیدر» را با صدای آرمان سلطان زاده به همراه موسیقی از کیهان کلهر با همکاری رادیو گوشه و آوانامه منتشر می‌کند. …

فیدیبو به زودی نسخه صوتی شاهکار ادبیات فارسی «کلیدر» را با صدای آرمان سلطان زاده به همراه موسیقی از کیهان کلهر با همکاری رادیو گوشه و آوانامه منتشر می‌کند.