انتشار کتاب مجموعه ” شعر ریل ها دوربرگردان ندارند “
انتشار کتاب مجموعه ” شعر ریل ها دوربرگردان ندارند “

گروه فرهنگ و هنر شهریاریها : سرکار خانم صدف درخشان مهندس شیمی گرایش صنایع غذایی و عضو انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران و عضو هیات تحریریه نشریه آرد و غذا ، عضو انجمن شعر و ادب شهرستان شهریار کتابی به “نام ریل ها دوربرگردان ندارند ” شامل 70 صفحه شعر در قالب سپید از […]

382240گروه فرهنگ و هنر شهریاریها : سرکار خانم صدف درخشان مهندس شیمی گرایش صنایع غذایی و عضو انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران و عضو هیات تحریریه نشریه آرد و غذا ، عضو انجمن شعر و ادب شهرستان شهریار کتابی به “نام ریل ها دوربرگردان ندارند ” شامل 70 صفحه شعر در قالب سپید از انتشارات نصیرا وارد بازار کرده است.

این کتاب در نمایشگاه کتاب تهران از غرفه انتشارات نصیرا در اختیار علاقمندان قرار می گیرد هم چنین به منظور سهولت دسترسی شهروندان در کتاب فروشی های شهریار کتاب فروشی هنر میدان فرمانداری و کتاب فروشی بهمن جنب امامزاده اسماعیل (ع)عرضه می گردد.

لازم به ذکر میباشد که سرکار خانم درخشان نویسنده برتر سال در حوزه صنعت غذا تغذیه ورژیم درمانی نیز هستند.

536010