شهرکتاب‌های شیک و پیک باشد یا فروشگاه‌های ردیف‌شده در خیابان انقلاب یا حتی مغازه‌های کتابفروشی محلی که تا سقف تویش کتاب چیده شده، فرقی نمی‌کند؛ اگر جایی برای خرید کتاب تخفیف درست و حسابی ندهد، به درد خیلی‌ها نمی‌خورد….

شهرکتاب‌های شیک و پیک باشد یا فروشگاه‌های ردیف‌شده در خیابان انقلاب یا حتی مغازه‌های کتابفروشی محلی که تا سقف تویش کتاب چیده شده، فرقی نمی‌کند؛ اگر جایی برای خرید کتاب تخفیف درست و حسابی ندهد، به درد خیلی‌ها نمی‌خورد.