علیرضا جهانبخش، وینگر ملی‌پوش باشگاه فاینورد، تصویری جالب که مربوط به جشن قهرمانی تیمش است را منتشر کرد.

علیرضا جهانبخش، وینگر ملی‌پوش باشگاه فاینورد، تصویری جالب که مربوط به جشن قهرمانی تیمش است را منتشر کرد.