رکنا :معاون حفاظت و بهره‌بردای شرکت آب منطقه‌ای گیلان از کاهش 60 درصدی مخزن آب سد سفید رود نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد .

رکنا :معاون حفاظت و بهره‌بردای شرکت آب منطقه‌ای گیلان از کاهش 60 درصدی مخزن آب سد سفید رود نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد .