کاهش ۶۴ درصدی تلفات جاده‌ای نسبت به سال گذشتهرئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به کاهش ۶۴درصدی تصادفات در جاده‌ها گفت: همچنین تعداد جانباختگان ۵۹درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل و مجروحین نیز به میزان ۴۸درصد کاهش داشته است….

کاهش ۶۴ درصدی تلفات جاده‌ای نسبت به سال گذشتهرئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به کاهش ۶۴درصدی تصادفات در جاده‌ها گفت: همچنین تعداد جانباختگان ۵۹درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل و مجروحین نیز به میزان ۴۸درصد کاهش داشته است.