رییس کل دادگستری استان کرمانشاه از کاهش ۵۰ درصدی ورودی جمعیت کیفری استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه از کاهش ۵۰ درصدی ورودی جمعیت کیفری استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.