۳۵ درصد میزان ابتلا به بیماری کرونا در خوزستان کاهش یافت.

۳۵ درصد میزان ابتلا به بیماری کرونا در خوزستان کاهش یافت.