کارمزد انجام معاملات در تمامی بازارهای ریالی و تتری نوبیتکس به منظور رضایت بیشتر کاربران کاهش یافته است.
The post <strong>کاهش کارمزد معاملات در تمامی بازارهای نوبیتکس</strong> appeared first on دیجیاتو.

کارمزد انجام معاملات در تمامی بازارهای ریالی و تتری نوبیتکس به منظور رضایت بیشتر کاربران کاهش یافته است.

The post <strong>کاهش کارمزد معاملات در تمامی بازارهای نوبیتکس</strong> appeared first on دیجیاتو.