سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: آمار مبتلایان و تلفات کرونایی در استان در هفته های اخیر با کاهش چشمگیری همراه بوده است….

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: آمار مبتلایان و تلفات کرونایی در استان در هفته های اخیر با کاهش چشمگیری همراه بوده است.