فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون مهریه در مراحل پایانی قرار دارد، الزام قانون به تعیین 14 عدد سکه در تعیین مهریه را تکذیب کرد و گفت: مساله تعیین میزان سکه مورد نظر نیست. به گزارش «دنیای اقتصاد…

فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون مهریه در مراحل پایانی قرار دارد، الزام قانون به تعیین 14 عدد سکه در تعیین مهریه را تکذیب کرد و گفت: مساله تعیین میزان سکه مورد نظر نیست. به گزارش «دنیای اقتصاد» ابوالفضل ترابی، عضو کمیسیون داخلی مجلس هفته گذشته ا‌ز طرحی خبر داد که بر اسا‌س آن قانون مهریه تغییر می‌کند و حداکثر 14 سکه می‌توان به عنوان مهریه تعیین کرد تا روند افزایشی نداشته باشد و در صورتی‌ که زوجه خواهان دریافت مهریه خود باشد با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به تقاضای خود اقدام می‌کند و نیازی به بررسی پرونده در دادگاه نیست.