طبق گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی قیمت متوسط هر متر مربع مسکن در تهران، در شهریور ماه امسال با رشد ۹۷/۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۲۴۲/۹ میلیون ریال رسید….

طبق گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی قیمت متوسط هر متر مربع مسکن در تهران، در شهریور ماه امسال با رشد ۹۷/۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۲۴۲/۹ میلیون ریال رسید.