اقتصادنیوز : اتریوم دوباره به کمتر از 2000 دلار رسیده و هم اکنون در قیمت حدود 1970 دلار معامله می شود.

اقتصادنیوز : اتریوم دوباره به کمتر از 2000 دلار رسیده و هم اکنون در قیمت حدود 1970 دلار معامله می شود.