رکنا: یک کارشناس آموزش عالی در گفت و گو با رکنا گفت: افت تحصیلی در دوران کرونا شدت گرفته است و بیشتر دانشگاه ها تلاش دارند کلاس ها را حضوری برگزار کنند. این افت تحصیلی قطعا در شغل آینده دانشجویان تاثیر دارد….

رکنا: یک کارشناس آموزش عالی در گفت و گو با رکنا گفت: افت تحصیلی در دوران کرونا شدت گرفته است و بیشتر دانشگاه ها تلاش دارند کلاس ها را حضوری برگزار کنند. این افت تحصیلی قطعا در شغل آینده دانشجویان تاثیر دارد.