نماینده مردم آمل در مجلس گفت: کاندیدایی که در مسئله مالی حد و مرز نشناسد و برای پیروزی خود حاضر به هر کاری باشد و هر هزینه‌ای را متقبل شود، در مجلس هم، این مشی را ادامه می‌دهد؛ مردم می‌توانند از میزان هزینه کاندیداها آنها را گزینش و انتخاب کنند. …

نماینده مردم آمل در مجلس گفت: کاندیدایی که در مسئله مالی حد و مرز نشناسد و برای پیروزی خود حاضر به هر کاری باشد و هر هزینه‌ای را متقبل شود، در مجلس هم، این مشی را ادامه می‌دهد؛ مردم می‌توانند از میزان هزینه کاندیداها آنها را گزینش و انتخاب کنند.