نخست‌وزیر کانادا اعلام کرده است که این کشور از تحریم طالبان حمایت خواهد کرد.

نخست‌وزیر کانادا اعلام کرده است که این کشور از تحریم طالبان حمایت خواهد کرد.