کانادا در اقدام جدید ضدایرانی خود نیمی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از ورود به کانادا منع کرد.

کانادا در اقدام جدید ضدایرانی خود نیمی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از ورود به کانادا منع کرد.