پرسپولیس که فصل گذشته با شکست در آبادان از کورس قهرمانی جا ماند ، این بار انتقام گرفت و با دو گل شیخ دیاباته صدر جدول را باردیگر با سپاهان شریک شد…

پرسپولیس که فصل گذشته با شکست در آبادان از کورس قهرمانی جا ماند ، این بار انتقام گرفت و با دو گل شیخ دیاباته صدر جدول را باردیگر با سپاهان شریک شد