وزیر کشور در برنامه‌ گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: به لحاظ وفور کالا مشکلی نداشته و نداریم. اقلامی چون مرغ و تخم‌مرغ آن‌قدر زیاد است که دولت باید فکر کند چگونه مرغ‌ها را خریداری کند تا تولیدکنندگان دچار ضرر نشوند. وی افزود: روغن هم در انبارها و هم در کارخانه…

وزیر کشور در برنامه‌ گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: به لحاظ وفور کالا مشکلی نداشته و نداریم. اقلامی چون مرغ و تخم‌مرغ آن‌قدر زیاد است که دولت باید فکر کند چگونه مرغ‌ها را خریداری کند تا تولیدکنندگان دچار ضرر نشوند. وی افزود: روغن هم در انبارها و هم در کارخانه‌ها موجود است هرچند ممکن است به دلیل تغییر از یک وضعیت در برخی ساعات در برخی فروشگاه‌ها تغییر موقت ایجاد شود. احمد وحیدی گفت: مردم به خوبی مستحضر هستند که دولت به دنبال منافع آنها حرکت می‌کند و با بزرگواری مسائل را دنبال و همراهی کردند و این همراهی کاملا ارزشمند و در شأن ملت ایران است.