اقتصادنیوز: زمان نشان داد که بازار از اظهارات و دستورات دولت اطاعت نمی‌کند و راه خود را می‌رود.

اقتصادنیوز: زمان نشان داد که بازار از اظهارات و دستورات دولت اطاعت نمی‌کند و راه خود را می‌رود.