نمایش“کاش یلدای کوتاهی باشد”به نویسندگی و کارگردانی امیر عباسی در سالن نمایش مهرگان به نمایش در می آید.

نمایش“کاش یلدای کوتاهی باشد”به نویسندگی و کارگردانی امیر عباسی در سالن نمایش مهرگان به نمایش در می آید.