گل زیبای کریستیانو رونالدو به لیختن اشتاین را ببینید. پرتغال این بازی را با نتیجه 4 بر صفر برنده شد.

گل زیبای کریستیانو رونالدو به لیختن اشتاین را ببینید. پرتغال این بازی را با نتیجه 4 بر صفر برنده شد.