دختر نوجوان هندی در مراسم جشن تولد خود توسط یک پلیس مورد آزار و اذیت قرار گرفت

دختر نوجوان هندی در مراسم جشن تولد خود توسط یک پلیس مورد آزار و اذیت قرار گرفت